Kategoriler

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

MoneyPay olarak sunduğumuz hizmetlerden kaynaklı olarak yaşadığınız (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konusunda TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvurmadan önce uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde yazılı olarak uyuşmazlık ile ilgili MoneyPay’e başvuru yapılması zorunludur. Başvuru tarihinden itibaren 20 gün içerisinde MoneyPay tarafından; başvuruya cevap verilmemesi durumunda cevap verilmesi gereken söz konusu sürenin (20 gün) bitiminden itibaren, MoneyPay tarafından verilen cevabın yeterli bulmamanız halinde ise cevabın verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde açıklamalarımızda yer verilen Başvuru Formunu doldurmak suretiyle TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvuruda bulunulabilirsiniz.

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti başvuru formuna https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ linkinden veya www.todeb.org.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Form, söz konusu bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu https://www.todeb.org.tr/ adresi üzerinden TÖDEB’e iletilmesi mümkündür.

"Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği ("TÖDEB") Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" https://todeb.org.tr/sayfa/bireysel-musteri-hakem-heyeti/56/

İncelemek istemeniz durumunda bilgilendirme broşürünü de aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. https://todeb.org.tr/source/hakem-heyeti/EK-3-Hakem-Heyeti-Brosur.pdf