Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 431972-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“MoneyPay”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile, MoneyPay isimli mobil uygulamaya üyelik işlemleri ve MoneyPay tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin olarak kişisel veri işleme süreçleri hakkında bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

MoneyPay üyelik sürecini gerçekleştirecek gerçek kişilerin;

Kişisel Veri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik Bilgileri
(Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri
(Cep Telefonu Numarası)

Üyeliğin oluşturulması

Kullanıcı Sözleşmesinin kurulması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Sözleşmenin dijital ortamda muhafazası

İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek

Üye olan Kullanıcının kimlik, iletişim bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İşlem Güvenliği
(Şifre, Cihaz Bilgisi, IP Bilgisi, Log Kayıtları, Son Hatalı Giriş Bilgisi, Kullanıcı ID)

Üyeliğin oluşturulması ve işlem güvenliğinin sağlanması

Unutulan şifrenin sıfırlanması

Hatalı girişlerin tespit edilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Şifre yenileme için OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması

Erişim kayıtlarının kaydedilmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının yönetilmesi ve trafiğin yönetimi Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İletişim (Cep Telefonu Numarası, SMS OTP Bilgisi) Cep telefonu bilgilerinin doğrulanması Meşru Menfaat Yurt içinde yer alan teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

OTP doğrulama sürecine ilişkin teknik altyapı hizmetinin alınması

Barınma altyapı hizmetinin alınması

İletişim (Cep Telefonu Numarası) Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart sahiplik bilgisi Diğer (Money Kart / Money Pro Kart ID Bilgisi)

Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart sahipliğinin sorgulanması

Kullanıcının Money Kart / Money Pro Kart menfaatlerinden yararlanmasına aracılık edilmesi

Meşru Menfaat

Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Money Kart / Money Pro Kart sağlayıcısı iş ortağı firma (Migros T.A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Money Kart / Money Pro Kart’ta yararlanılması

Davet Kodu Olup Olmadığı Bilgisi Davet Kodu Bilgisi* Kullanıcıların “Arkadaşını Davet Et” kampanyasına ilişkin menfaatlerden faydalandırılması Meşru Menfaat Yurt içinde yer alan teknik altyapı sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.) Barınma altyapı hizmetinin alınması

*MoneyPay ile paylaştığınız davet kodu bilgisine yönelik olarak, ilgili kişi MoneyPay kullanıcısı ile işbu Aydınlatma Metni’ni paylaştığınızı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişilere yönelik aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüklerinin yerine getirildiğini beyan ve taahhüt edersiniz.

MoneyPay kullanıcılarının;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Diğer
(Üyelik Tarih Bilgisi)

Üyeliğin oluşturulması Sözleşmenin kurulması ve ifası Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.) Barınma altyapı hizmetinin alınması

Güvenlik Bilgisi
(Son Hatalı Giriş Tarih ve Saat Bilgisi)

İşlem güvenliğinin sağlanması Bir hakkın korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Diğer
(Hesap Bilgisi)

Hizmetlerin kapsamının belirlenmesi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Diğer
(Kazanılan Ödül ve Kullanılan Ödül Bilgileri)

Kazanılan Ödül ve Kullanılan Ödül Bilgileri sunulması ve kullandırılması

Diğer
(Uygulama Dili Bilgisi)

Kullanıcının dil bilgisi tercihi doğrultusunda hizmet sunulması

İşlem Bilgisi
(Son İşlemlerin Detayları)

Kullanıcının işlem geçmişini takip edebilmesi

Mutabakat süreçlerinin yürütülmesi

Finansal Bilgi
(Dekont, Tarih, Tip, Açıklama, Unvan, İşlem Yapan, Hesap No, Kart Tipi, İşlem Tutarı)

Kullanıcıya sunulan hizmetler kapsamında mutabakat süreçlerinin yürütülmesi

Finansal Bilgi
(Varlıklar Bilgisi)

Kullanıcının işlem geçmişini takip edebilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi
(Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi doğrultusunda elde edilen bilgiler)

Hukuki işlem güvenliğinin temini, erişim kayıtlarının kaydedilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Dolandırıcılık ve suistimalleri önlemek, tüketici hakem heyeti şikayetlerinin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

MoneyPay kullanıcılarının belirli hizmetlerden faydalanması için kimlik doğrulama süreçleri;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Yeri, Kimlik Ön-Arka Görüntüsü, MRZ kodu)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamlanması

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan dış hizmet sağlayıcı (Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Amani AI Yapay Zekâ Teknolojileri A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Adli ve İdari Makamlar, TCMB, MASAK) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Mesleki Deneyim (Meslek Bilgisi, Gelir Bilgisi)

İletişim (Adres no, İbraz edilmesi halinde e-posta bilgisi)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamlanması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kimlik Paylaşım Sistemi vasıtasıyla adres bilgisinin teyit edilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan dış hizmet sağlayıcı (Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Amani AI Yapay Zekâ Teknolojileri A.Ş.)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (T.C. İçişleri Bakanlığı)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamlanması

Yetkili kuruluşlardan adres bilgisinin teyit edilmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Adli ve İdari Makamlar, TCMB, MASAK)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Görsel Kayıt (Kişinin Öz Çekimi, Kimlikte yer alan fotoğraf)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamlanması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan dış hizmet sağlayıcı (Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Amani AI Yapay Zekâ Teknolojileri A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Adli ve İdari Makamlar, TCMB, MASAK) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Biyometrik Veri(Çevrim içi gerçek zamanlı hareketli video)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamlanması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Açık rıza

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Kimlik doğrulama süreçleri için hizmet alınan dış hizmet sağlayıcı (Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Amani AI Yapay Zekâ Teknolojileri A.Ş.)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Adli ve İdari Makamlar, TCMB, MASAK)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Biyometrik veriler kullanılarak yakın alan iletişimi ile alınan temassız yongadaki fotoğrafın veya kimlik belgesi üzerinde yer alan fotoğrafın biyometrik karşılaştırılmasının yapılması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MoneyPay Cüzdan kullanan kullanıcılara ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad)

İletişim
(Cep Telefon Numarası)

Finansal Bilgi
(Bakiye Bilgisi, İptal-iade bilgisi, Sadakat Kart Bilgileri, Havale yapılması halinde Banka Adı, IBAN)

Diğer
(Yapılan İşlemler)

Kullanıcının MoneyPay Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.) Barınma altyapı hizmetinin alınması

Migros Cüzdan kullanan kullanıcılara ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad)

İletişim
(Cep Telefon Numarası)

Finansal Bilgi
(Bakiye Bilgisi, Puan Bilgisi, İptal-iade bilgisi)

Diğer
(Yapılan İşlemler, SMS OTP)

Kullanıcının Migros Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.)

Migros Cüzdan’daki bakiyelerin kullanıldığı iş yerleri

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kullanıcının Migros Cüzdan hizmetinden yararlanması süreçleri

MoneyPro sadakat kartını kullanan, anlaşma yapılan tüzel kişi çalışanlarına ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Finansal Bilgi
(Sadakat Kart Bilgileri)

Kişinin MoneyPro sadakat kartından yararlanma süreçleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.), puanların kullanıldığı iş yerleri, Sadakat kart çıkarılması için anlaşma yapılan tüzel kişi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişinin MoneyPro sadakat kart hizmetinden yararlanması süreçleri

Kişinin MoneyPro kartını MoneyPay ile ilişkilendirmesi halinde yukarıdakilere ek olarak;

Kimlik
(Ad-Soyad)

İletişim
(Cep telefon numarası)

Finans
(Ödeme tutarı bilgisi)

Diğer
(Ödemenin MoneyPro kartı ile yapıldığına ilişkin bilgi)

Kişinin MoneyPay’e üyelik sürecinin yürütülmesi

Kişinin MoneyPro sadakat kartından yararlanma süreçleri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.), puanların kullanıldığı mağazalar, Sadakat kart çıkarılması için anlaşma yapılan tüzel kişi

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişinin MoneyPro sadakat kart hizmetinden yararlanması süreçleri

Kullanıcının, anlaşma yapılan tüzel kişi bünyesinde çalışmayı sonlandırması halinde,

Diğer
(Çalışanın ayrıldığı bilgisi, MoneyPro kartının kapatıldığı bilgisi)

MoneyPro sadakat kartının kullanımının sonlandırılması süreçleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.) Barınma altyapı hizmetinin alınması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara raporlama yapılması süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad Soyad, unvan, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası)

İletişim
(Adres)

Yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına raporlama süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, şirketin iç denetim faaliyetini yürüten iştirakler ve bağlı ortaklıklar (Migros Ticaret A.Ş.’ye), yetkili kamu, kurum ve kuruluşları Barınma altyapı hizmetinin alınması, İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Herhangi cezai veya adli bir sürecin vukuu bulması halinde,

Kimlik
(ad, Soyad, TCKN)

İşlem Güvenliği
(IP Bilgisi)

İletişim
(Telefon)

Görsel Kayıt
(Kişinin Öz Çekimi)

Diğer
(Uyuşmazlığa konu işleme dair talep edilen sair bilgiler)

Mahkeme, icra ve savcılık yazılarına cevap süreçlerinin yürütülmesi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcıları, yetkili kamu, kurum ve kuruluşları Barınma altyapı hizmetinin alınması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Herhangi cezai veya adli bir sürecin vukuu bulması halinde,

Kimlik
(ad, Soyad)

Hukuki İşlem
(İcra, dava dosyasındaki bilgiler)

İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi Meşru Menfaat Şirketin iç denetim faaliyetini yürüten iştirakler ve bağlı ortaklıklar (Migros T.A.Ş.’ye) İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşteri destek hizmetleri süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad, Soyad)

İletişim
(Cep Telefonu Numarası veya e-posta adresi)

Diğer
(Destek talebinin ve/veya şikayetin içeriği)

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.), çağrı merkezi hizmeti alınan dış hizmet sağlayıcı (ProADK Proje Arge Değerlendirme Koordinasyon Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.)

Barınma altyapı hizmetinin alınması

Müşterinin talep ve şikayetlerinin yanıtlanması ve destek süreçlerinin yürütülmesi

Ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu mevzuatları gereği müşteri şikâyet ve taleplerin takibinin sağlanması

Denetim süreçlerinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (TCMB)

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Müşteri anket süreçlerine ilişkin;

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Aktarılan Taraf Aktarım Amacı

Kimlik
(Ad, Soyad)

İletişim
(E-posta adresi)

Diğer
(Anket sonuçları, değerlendirmeleri)

Hizmetlerin iyileştirilmesi için anket süreçlerinin yürütülmesi Meşru menfaat Yurt içindeki teknik altyapı hizmet sağlayıcısı (Migros T.A.Ş.) Barınma altyapı hizmetinin alınması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, MoneyPay uygulaması, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, anketlere vermiş olduğunuz yanıtlar gibi otomatik yöntemlerle veya çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştirdiğiniz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla MoneyPay’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.moneypay.com.tr internet sitesinde bulunan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, güvenli elektronik imzalı taleplerinizi aşağıda yazılı KEP adresine, ıslak imzalı taleplerinizi ise noter kanalıyla veya kimliğinizi teşvik edici belgelerle bizzat aşağıdaki adrese iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak MoneyPay’e daha önce bildirilen ve MoneyPay sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, info@moneypay.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde MoneyPay’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu: MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi
E-posta: info@moneypay.com.tr
Kep Adresi: moneypay@hs01.kep.tr
Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sk. A Blok No: 25a İç Kapı No: 21 Üsküdar/İstanbul